Datum osnivanja: 29. april 2011.

Oblik organizovanja: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Naziv pravnog lica: Društvo sa ograničenom odgovornošću "TITANS" Cazin

Skraćeni naziv: TITANS d.o.o.

Sjedište kompanije: Gnjilavac bb
77220, Cazin
Unsko-Sanski Kanton, Bosnia and Herzegovina

Šifra djelatnosti KD BiH: 63.11

Šifra djelatnosti KD: 72.300

ID broj: 4263611410005

PDV broj: 263611410005

Registracija: MBS: 17-01-0399-11
Općinski sud Bihać

Carinski obveznik: DA

Vlasnik i direktor: Delić Sanel

Transakcijski račun: UniCredit Bank d.d. Mostar, Bosna i Hercegovina
broj: 3385202206635546

Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd filijala Cazin
broj: 1610350041090018

Devizni račun EUR (IBAN): UniCredit bank dd Mostar
broj: BA393385204806636932
SWIFT: RZBABA2S

Devizni račun USD (IBAN): UniCredit bank dd Mostar
broj: BA393385204806637805
SWIFT: RZBABA2S

Devizni račun (IBAN): Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina
broj: BA391611350000521270
SWIFT: UNCRBA22