TITANS d.o.o. - Osnovni podaci Kompanije

titans-kaciga
 • Datum osnivanja: 29. april 2011.
 • Oblik organizovanja: Društvo sa ograničenom odgovornošću
 • Naziv pravnog lica: Društvo sa ograničenom odgovornošću "TITANS" Cazin
 • Skraćeni naziv: TITANS d.o.o.
 • Sjedište kompanije: Gnjilavac bb 77220, Cazin Unsko-Sanski Kanton, Bosnia and Herzegovina
 • Šifra djelatnosti KD BiH: 63.11
 • Šifra djelatnosti KD: 72.300
 • ID broj: 4263611410005
 • PDV broj: 263611410005
 • Registracija: MBS: 17-01-0399-11 Općinski sud Bihać
 • Carinski obveznik: DA
 • Vlasnik i direktor: Delić Sanel
 • Transakcijski račun: UniCredit Bank d.d. Mostar, Bosna i Hercegovina broj: 3385202206635546
 • Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd filijala Cazin broj: 1610350041090018
 • Devizni račun EUR (IBAN): UniCredit bank dd Mostar broj: BA393385204806636932 SWIFT: RZBABA2S
 • Devizni račun USD (IBAN): UniCredit bank dd Mostar broj: BA393385204806637805 SWIFT: RZBABA2S
 • Devizni račun (IBAN): Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina broj: BA391611350000521270 SWIFT: UNCRBA22

DOWNLOAD KOPIJE PDV BROJA, ID BROJA I STATISTIČKOG BROJA

Kliknite na sliku da je uvećate
Back To Top