Menu

Osnovni Podaci Kompanije

titans-kaciga
 • Datum osnivanja: 29. april 2011.

 • Oblik organizovanja: Društvo sa ograničenom odgovornošću

 • Naziv pravnog lica: Društvo sa ograničenom odgovornošću "TITANS" Cazin

 • Skraćeni naziv: TITANS d.o.o.

 • Sjedište kompanije: Gnjilavac bb 77220, Cazin Unsko-Sanski Kanton, Bosnia and Herzegovina

 • Šifra djelatnosti KD BiH: 63.11

 • Šifra djelatnosti KD: 72.300

 • ID broj: 4263611410005

 • PDV broj: 263611410005

 • Registracija: MBS: 17-01-0399-11 Općinski sud Bihać

 • Carinski obveznik: DA

 • Vlasnik i direktor: Delić Sanel

 • Transakcijski račun: UniCredit Bank d.d. Mostar, Bosna i Hercegovina broj: 3385202206635546

 • Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd filijala Cazin broj: 1610350041090018

 • Devizni račun EUR (IBAN): UniCredit bank dd Mostar broj: BA393385204806636932 SWIFT: RZBABA2S

 • Devizni račun USD (IBAN): UniCredit bank dd Mostar broj: BA393385204806637805 SWIFT: RZBABA2S

 • Devizni račun (IBAN): Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina broj: BA391611350000521270 SWIFT: UNCRBA22

Preuzmite kopiju PDV broja, ID broja i statističkog broja

crossmenu